TAK ARBETSPROCESS

1. Ni kontaktar oss genom telefon/mail och vi bokar ett möte för en inspektion av ert tak. Självklart kostnadsfritt!

2. Efter besöket skickar vi en offert till er som innefattar material, arbetskostnad, eventuella plåtarbeten samt bortforsling av allt avfall. Du vet det exakta priset innan arbetet sätts igång.

3. Offerten godkänns av kund och kontrakt skrivs mellan parterna.

4. Vi påbörjar en arbetsordning för takomläggningen.

5. Vi beställer material och container för avfallshantering. Arbetet påbörjas med ställningsbyggning för att säkerställa en god skyddsanordning. Rivning och takrenoveringen genomförs.

6. Vi utför en grovstädning av arbetsplatsen.

7. När takomläggningen är färdigställd görs en slutbesiktning och godkännande av dig som kund.